Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας (ή αλλιώς Το τι έρχεται δεν το έχει αντιληφθεί κανείς): Συλλογή ειδήσεων από την Κίττυ Κ.


ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ) Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ:


 1. "Κάντε το όπως οι Γερμανοί" στις ιδιωτικοποιήσεις

Υπέρ της δημιουργίας μίας ανεξάρτητης υπηρεσίας για τις ιδιωτικοποιήσεις, στα μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου πρότυπα, τάσσεται ο επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Σε συνέντευξή του στο Spiegel, ο κ. Γιούνκερ, δήλωσε πως η εν λόγω υπηρεσία, θα συσταθεί από την κυβέρνηση και θα στελεχώνεται και από ξένους εμπειρογνώμονες.

“Θα μπορούσε να εμπνευστεί από το γερμανικό μοντέλο της υπηρεσίας που ανέλαβε την ιδιωτικοποίηση πολλών εταιρειών της πρώην Ανατολικής Γερμανίας μετά την πτώση του Τείχους”,υπογράμμισε, εκτιμώντας πως “τα έσοδα από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αναμένεται να είναι μεγαλύτερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ”.

http://www.cosmo.gr/Finance/Hellas/324148.html (22/05/2011)


2. Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας

Μεταξύ άλλων, ο εφαρμοστικός νόμος προβλέπει την ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου …

 • Στόχος είναι η προώθηση ενός ευρέος προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων ... και η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, προκειμένου, όπως προσδοκά η κυβέρνηση, να εισπραχθούν 50 δισ. ευρώ έως το 2015.
 • Παράλληλα, για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δίδεται η δυνατότητα και αλλαγής όρων δόμησης και χωροταξικών σχεδίων.
 • Σημειώνεται, πάντως, ότι στον νόμο δεν περιλαμβάνεται το αυστηρό τριμηνιαίο χρονοδιάγραμμα αποκρατικοποιήσεων που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα.
 • Ταυτόχρονα, στο Ταμείο παρέχεται η δυνατότητα να αγοράζει ομόλογα του Δημοσίου, να παρέχει εγγυήσεις στο Δημόσιο (όχι εμπράγματες) για να δανείζεται είτε από την αγορά είτε από την τρόικα, αλλά και να εκδίδει ομόλογα που θα τα ανταλλάσσει με αυτά του κράτους. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα έχει και τη δυνατότητα να «διευκολύνει» το Δημόσιο σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρέους.

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του εφαρμοστικού νόμου:

 • Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να είναι μετοχές, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης σε ακίνητα, ή ακίνητα που περιλαμβάνονται ήδη στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και μεταβιβάζονται στο Ταμείο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Η διάρκεια του Ταμείου θα είναι εξαετής, που μπορεί, πάντως, να παραταθεί εφόσον ο σκοπός του δεν έχει εκπληρωθεί. Θα διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο, ενώ στις συνεδριάσεις του θα παρίστανται, ως παρατηρητές, δύο εκπρόσωποι, από τα κράτη- μέλη της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι δύο εκπρόσωποι της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι μεν παρατηρητές στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά θα έχουν ενισχυμένο ρόλο (ως μέλη) στο Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε περιπτώσεις εμπλοκών στη διαδικασία αποκρατικοποίησης των περιουσιακών στοιχείων.
 • Όσα μεταβιβάζονται στο Ταμείο, δεν μπορούν να επιστρέψουν στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, και αναγκαστικά θα «οδεύσουν» προς ιδιωτικοποίηση ή πώληση.
 • Από τη στιγμή που μία δημόσια επιχείρηση περνά στον έλεγχο του Ταμείου, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου θα μπορεί, εάν κρίνει απαραίτητο, να προχωρά στην αναδιάρθρωση της ΔΕΚΟ ή ακόμα να την θέσει υπό εκκαθάριση. Παράλληλα, τα καταστατικά των εταιρειών που περνούν στο Ταμείο θα μπορούν να τροποποιούνται (πιθανόν και με μειώσεις προσωπικού), ώστε αυτές να καθίστανται περισσότερο «ελκυστικές» προς αξιοποίηση ή πώληση.
 • Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα γίνεται, κατά προτίμηση, με πώληση, σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων -μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας-, μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης ή εκμετάλλευσης, ανάθεση της διαχείρισης, εισφορά σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν, και τιτλοποίηση απαιτήσεων
 • Τα ακίνητα προς εκμετάλλευση, κατηγοριοποιούνται γενικά (για να ορισθούν οι μετέπειτα χρήσεις τους) σε ακίνητα που έχουν ως προορισμό: τον τουρισμό – αναψυχή, τα επιχειρηματικά πάρκα, τα θεματικά πάρκα – εμπορικά κέντρα – αναψυχή και τις μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές (π.χ. αεροδρόμια – ελικοδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμενικές ζώνες, μονάδες παραγωγής – διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων, κ.λπ.
 • Με προεδρικά διατάγματα, μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και πολεοδομικές μελέτες ή και να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες στην περιοχή όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
 • Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται και η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα έως 50 χρόνια.
 • Ορίζεται, τέλος, ότι «επιφάνεια» είναι το εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσμα σε έδαφος δημοσίου κτήματος, που δεν του ανήκει, και να ασκεί σε αυτό τις εξουσίες, που παρέχει το δικαίωμα της κυριότητας

http://www.express.gr/news/finance/489799oz_20110624489799.php3 ( 24/06/11)


3. Ανακοινώθηκε η σύνθεση του ΔΣ του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας

Ανακοινώθηκε τη Δευτέρα η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών, είναι να καταστεί δυνατή στις αμέσως επόμενες ημέρες η συγκρότηση του ΔΣ και η άμεση έναρξη λειτουργίας του Ταμείου. Στο Ταμείο θα μετέχουν, ως παρατηρητές, και δύο εκπρόσωποι από τις χώρες της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την επιστολή του υπουργού Οικονομικών στον πρόεδρο της Βουλής Φ. Πετσάλνικο, προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου είναι η εξής:

1) Πρόεδρος: Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός, πρώην ευρωβουλευτής, πρώην πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, πρώην πρόεδρος Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

2) Διευθύνων Σύμβουλος: Kωνσταντίνος Μητρόπουλος: διδάκτωρ του London Business School, στέλεχος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με ιδιαίτερη εμπειρία στη Διοίκηση έργων (project management) και στη διαχείριση χαρτοφυλακίων, αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αγγλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

3) Εντεταλμένος Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος): Ανδρέας Ταπραντζής, διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στέλεχος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, πρώην γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος ΕΛΤΑ, πρόεδρος του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συμβουλίου.

4) Αντώνιος Βαρθολομαίος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Fordham της Νέας Υόρκης, στέλεχος επιχειρήσεων, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, με εμπειρία σε θέματα πιστοδοτήσεων, κεφαλαιαγοράς, κτηματαγοράς και ανάπτυξης ακινήτων καθώς και τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων.

5) Άννα Ζωηρού, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, επιστημονική σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη δουλειά τοποθέτησαν μαζί κυβέρνηση, ΝΔ, Καρατζαφέρης, δηλαδή να διευθύνουν τη λεηλασία και τη μοιρασιά του εναπομείναντα δημόσιου πλούτου υπέρ των πιστωτών, με απολύσεις και χωρίς καν τον τυπικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι φανερό γιατί η ανοιχτή συναίνεσή τους προχωρά μαζί με το θράσος τους», σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

http://www.tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%C​F%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%​CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%​CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%C​E%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82

(11/07/2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου