Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Μερικές προτάσεις για ομάδες και γενικότερα.., από Θεόδωρο Β.

Προτείνω να δημιουργηθούν οι παρακάτω ομάδες με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

I. Ομάδα Συντονισμού και Γραμματειακής Υποστήριξης

    α) Υποομάδα Συντονισμού

        Αρμοδιότητες:

        1. Καταγραφή πεπραγμένων της ανοιχτής συνέλευσης (πρακτικά).

        2. Ιεράρχηση και κωδικοποίηση θεμάτων - προτάσεων προηγούμενων
            συνελεύσεων για συζήτηση στην συνέλευση της επόμενης μέρας

        3. Συντονισμό ανοιχτής συνέλευσης

     β) Υποομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης

         Αρμοδιότητες:

         1. Συγγραφή πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή

         2. Συγγραφή κειμένων - αποφάσεων της ανοιχτής συνέλευσης σε
             ηλεκτρονική μορφή

         3. Συγγραφή εφημερίδας τοίχου - δελτίου τύπου σε ηλεκτρονική μορφή

         4. Μετάφραση των παραπάνω σε άλλες γλώσσες (όπου κρίνεται σκόπιμο)


ΙΙ. Ομάδα Πληροφόρησης και Πολυμέσων

          Αρμοδιότητες:

          1. Διανομή έντυπου υλικού - εφημερίδας τοίχου

          2. Αποστολή δελτίου τύπου

          3.  Διαχείριση γκρουπ - μπλογκ - ιστοσελίδας (να φτιάξουμε?)

          4. Εγκατάσταση μικροφωνικής - φορητού υπολογιστή για την
              ραδιοφωνική μετάδοση της συνέλευσης μέσω ustream - προτζέκτορα
              για τις προβολές

              (τα μελη της ομάδας είναι υπεύθυνα για να φέρνουν καθημερινά τον
               φορητό υπολογιστή καθώς και τον προτζέκτορα τις μέρες που είναι
               αναγκαίος)

          5. Φωτογραφίες και βίντεο (αναγκαία για εφημερίδα τοίχου καθώς και
              των γκρουπ, μπλογκ κ.λ.π)

          6. Αντιπληροφόρηση (π.χ σε περίπτωση ψευδών ειδήσεων για την πλατεία
              σε συνεννόηση με την Ομάδα Αιτημάτων - Αρχών του κινήματος θα
              διατυπώνετε κείμενο που μετά από ψήφιση στην ανοιχτή συνέλευση θα
              στέλνετε υπο μορφή δελτίου τύπου όπου κρίνεται αναγκαίο)


ΙΙΙ. Ομάδα Αιτημάτων - Αρχών του κινήματος

      Αρμοδιότητες:

      1. Δημιουργία δελτίου τύπου

      2. Δημιουργία εφημερίδας τοίχου

      3. Διατύπωση των κειμένων - αποφάσεων της ανοιχτής συνέλευσης

       Τα παραπάνω θα είναι χειρόγραφα και θα δίνονται στην ομάδα
       Συντονισμού και Γραμματειακής Υποστήριξης για την μετατροπή
       τους σε ηλεκτρονική μορφή

      4. Εύρεση κοινής συνισταμένης σε πρόταση - θέμα συζήτησης που η
          ανοιχτή συνέλευση αδυνατεί να συμφωνήσει με στόχο την ομόφωνη
          απόφαση της ανοιχτής συνέλευσης


ΙV. Ομάδα Δραστηριοτήτων

      Αρμοδιότητες:

      1.  ντοκυμαντέρ , ταινίες, συναυλίες κ.λ.π

      2. Να προτείνει στην ανοιχτή συνέλευση συμμετοχή σε άλλες δράσεις
          που συμβαίνουν στην πόλη

      3. Να προτείνει στην ανοιχτή συνέλευση δραστηριότητες ενημερωτικού
          χαρακτήρα (π.χ ομιλίες από οικονομολόγους κ.λ.π)

      4. Δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων με τα
          παραπάνω


Γενικές παρατηρήσεις - προτάσεις

α) Θεωρώ ότι οι ομάδες καθαριότητας και ειρηνοποιών δεν είναι αναγκαίες
    δεδομένου ότι όλοι μετά το πέρας της συνέλευσης μπορούμε να μαζέψουμε
    τα σκουπίδια μας και σε περίπτωση κάποιου ατυχούς γεγονότος όλοι μαζι
    μπορούμε να διαφυλάξουμε την σωστη και ειρηνική λειτουργία της πλάτειας
    (το έχουμε κάνει πράξη άλλωστε)

β) Για να λειτουργήσουν σωστά οι παραπάνω ομάδες (ειδικά οι πρώτες τρείς)
    είναι αναγκαία η συνεννόηση μεταξύ των μελών των ομάδων. Επιπλέον θα
   γλυτώσουμε την γραφειοκρατία αν υπάρχουν μέλη που είναι ταυτόχρονα και
   στις τρείς πρώτες ομάδες.

γ) όσο αφορά το δελτίου τύπου .. στην περίπτωση που αφορά άμεση ενημέρωση
    για μια δράση της πλατείας π.χ με τη ΔΕΗ, είναι απαραίτητο το δελτίο
    τύπου να έχει σταλεί μέχρι της 7 το απόγευμα (νομίζω) ώστε να
    δημοσιοποιηθεί την επομένη το πρωί (οπότε να έχει και νόημα) .  Συνεπώς σε
    τέτοιες δράσεις είναι απαραίτητο να συμμετέχουν μέλη και από τις τρείς
    πρώτες ομάδες και επιπλέον το δελτίο τύπου να είναι λιτό και περιγραφικό
    εφόσον δεν θα είναι δυνατόν να περνάει απο την ανοιχτή συνέλευση. Για
    άλλου είδους δελτία τύπου θεωρώ ότι πρέπει να περνάνε από την ανοιχτή
    συνέλευση να τα συζητάμε και να τίθενται προς ψήφιση.

δ) όσο αφορά τις δραστηριότητες .. προτείνω να δοθεί στα μέλη της ομάδας η
    δυνατότητα (χωρίς ψήφιση από συνέλευση) να δημιουργούν ένα εβδομαδιαίο
    πρόγραμμα με ντοκυμαντέρ - ταινίες και συναυλίες το οποίο να κάνουν και
    πράξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου