Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Πρόταση οργανωτικής δομής και ομάδων δουλειάς, από κ. Ευτύχη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

1)      Η συνέλευση έχει αποφασιστικό ρόλο και είναι αυτή που καθορίζει τις θέσεις μας και τον τρόπο δράσης μας

2)      Η συνέλευση λειτουργεί με βάση την συντονιστική επιτροπή που θα εκλέξουμε με εθελοντικό τρόπο ή κλήρωση

3)      Η Σ. Ε. είναι προσωρινή και μετακλητή.

4)      Η Σ. Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση των αποφάσεων της συνέλευσης.

5)      Η Σ. Ε. ορίζει ομάδες δουλειάς οι οποίες θα είναι εξειδικευμένες στην υλοποίηση μιας συγκεκριμένης δράσης πχ προβολή ταινίας, γράψιμο πανό κτλ. Δεν πρέπει να λειτουργούν ομάδες δουλειάς που υποκαθιστούν και υποκατέστησαν μέχρι σήμερα τον αποφασιστικό ρόλο της συνέλευσης όπως ομάδες συνέλευσης ή προπαγάνδας που πρέπει να καταργηθούν άμεσα.

6)      Οι ομάδες δουλειάς διαλύονται μετά το πέρας του ρόλου για τον οποίο αποφασίστηκε η λειτουργία τους αφού είναι αρμοδιότητας της Σ.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

1)      Τα μέλη των ομάδων δουλειάς είναι μέλη ισότιμα με τα άτομα της συνέλευσης που είναι τμήμα τους και όχι ξεχωριστό κομμάτι.

2)      Οι ομάδες δουλειάς δεν προτείνουν θέματα στη συνέλευση για να δούμε κατά πόσον υλοποίησαν τις αποφάσεις και να προχωρούν στην υλοποίηση. Ψηφοφορίες γίνονται μονάχα όταν είναι αναγκαίο δηλαδή μόνο όταν η συνέλευση κρίνει ότι η συγκεκριμένη δράση αντιστρατεύεται στις αποφάσεις μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου