Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚO ΣΥΝΤΑΓΜΑ από Ιωάννα Κατσιούρα

1. Η δομή της πολιτικής διοίκησης είναι περιφερειακή.

2. Σε κάθε νομό με βάση το ΑΦΜ του πολίτη κι ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, το 1‰ (το ένα τοις χιλίοις)του πληθυσμού θα αναλαμβάνει τη πολιτική/διοικητική αρμοδιότητα. (πχ σε μια περιφέρεια 1.000.000 , θα δίνεται σε 1000 άτομα αυτή η δυνατότητα) Δεν έχει υποχρεωτική μορφή. Όποιος δε θελήσει να συμμετέχει όταν έρθει η σειρά του, τότε δίνει τη θέση του στον επόμενο που ακολουθεί αριθμητικά.

3. Τα ατομα αυτά ΘΑ ΕΝΑΛΛΆΣΣΟΝΤΑΙ από τους επόμενους που ακολουθούν αριθμητικά κάθε δύο χρόνια και θα έχουν αυτό το δικαίωμα για μοναδική φορά.

4. Οι επόμενοι που θα ακολουθούν, θα έχουν το δικαίωμα έξι μήνες πριν αναλάβουν να παρακολουθούν όλες τις διοικητικές διαδικασίες από κοντά ώστε να τις κατανοήσουν πριν τις ασκήσουν.

5. Κάθε έξι μήνες θα ασκείται έλεγχος και βαθμολόγηση από τους πολίτες σε σχέση με τους "διοικούντες" βάσει ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Όσοι δε διαθέτουν Η/Υ το δηλώνουν στην τοπική τους διοίκηση και ψηφίζουν σε συνέλευση.

6.Οι ψηφοφορίες είναι σε κάθε ζήτημα ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ώστε να διασφαλίζεται κάθε φορά η διαφάνεια, επίσης η μοναδικότητα της ψήφου και για να μην τίθενται ζητήματα νοθείας.

7. Σε περίπτωση που ο "διοικών" συγκεντρώσει ΑΡΝΗΤΙΚΗ βαθμολογία τουλάχιστον από το 30% των πολιτών, τότε ΠΑΥΕΙ αυτόματα η αρμοδιότητά του κι αντικαθίσταται με τις παραπάνω διαδικασίες, δλδ αριθμητικά. Έτσι ανα πάσα στιγμή σχεδόν θα υπάρχει ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ από τους πολίτες και θα αποφεύγονται είτε ή φυλακίσεις ή οποιαδήποτε άλλη βάναυση μορφή τιμωρίας.

8. Ο ρόλος της πολιτικής διοίκησης που αναφέραμε θα είναι βασικά συντονιστικός. Μεγαλύτερη βαρύτητα θα έχει κυρίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, θέματα συναδέλφωσης με τους υπόλοιπους λαούς. Οι ίδιοι θα επιλέγουν κάθε φορά με ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (ηλεκτρονική και μη) ψηφοφορία τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι συνελεύσεις (πχ αν θα συζητάνε όλοι μαζί οι εκπρόσωποι του νομού, αν θα συζητάνε κατά γειτονιές κτλ) Οι προτάσεις που θα κάνουν κι οι οποίες θα συνδιαμορφώνονται με αυτές όλων των πολιτών (μέσω συνελεύσεων και ηλεκτρονικών forums), θα υποβάλλονται κάθε φορά σε ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

9. Επίσης, ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ θα γίνεται εφόσον υπάρχει προβληματισμός επί κάποιου θέματος για πάνω από το 30% του πληθυσμού. Πχ Θα μπορούμε ηλεκτρονικά και στις συνελεύσεις όλοι να θέτουμε θέματα που μας απασχολούν και να συγκεντρώνουμε ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ από τους συμπολίτες μας αν έχουν τον ίδιο προβληματισμό. Ειδικά διαδικτυακά αυτό είναι απλό πλέον και μπορεί να ασκείται από οποιονδήποτε (petitions). Αν μαζευτούν υπογραφές από το τουλάχιστον 30% του πληθυσμού, τότε προχωρούμε σε δημοψήφισμα με τους παραπάνω τρόπους που περιγράψαμε. Ετσι όλοι μπορούν να έχουν άποψη, ονομαστικά, με πλήρη διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό για όλους. Όλοι οι πολίτες σ'αυτή τη διαδικασία μπορούν να είναι πλήρως ενεργά μέλη της πολιτείας.

10. Τα "μέλη διοικησης" του κάθε νομού, με σκοπό τις συναντήσεις τους σε Πανελλήνιο επίπεδο θα εκλέγουν -με τους τρόπους που περιγράψαμε- το 1% (ένα τοις εκατό) από την ομάδα τους, ώστε να τους αντιπροσωπεύει στις Πανελλήνιες συναντήσεις. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση από πλευράς των πολιτών θα υπάρχει και σ'αυτή την περίπτωση.

11. Η Δημοκρατία θα κρίνεται και θα βαθμολογείται από όλους!!!

12. Από κεί και πέρα όλα τα θέματα που μας απασχολούν, είτε αφορουν την παιδεία, την υγεία, το στρατό, την εκκλησία κτλ. θα τα προτείνουμε και θα ψηφίζουμε με βάση τα παραπάνω, εφόσον οι μέθοδοι που προτάθηκαν εξασφαλίζουν ενημέρωση, ταχύτητα και παρακάμπτουν σε μεγάλο βαθμό τη γραφειοκρατεία.

Βήμα 1ο: Σε ένα νομό με 200.000 άτομα ας βρούμε εκείνους τους 200 (1‰) με προτεραιότητα ΑΦΜ! Αντίστοιχα, σε όλους τους νομούς. Να τους πούμε ότι από αυριο αναλαμβάνουν οργάνωση! Οποιος δε θέλει...παρακαλούμε ο επόμενος... Κι όλοι συλλογικά αναλαμβάνουμε δράση και παράλληλα κρίνουμε και βελτιώνουμε τη δημοκρατία. ΜΠΟΡΟΥΜΕ;

Παρακαλώ υποβάλλετε σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις. Ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου